losy Poznej svět!

Kompletní sada všech emisí fiktivních sítotiskových losů pro loterii Poznej svět. Najdete v ní motivy tuzemské exotické i pohádkové.