Embroidaily II

2024  / výstavy

Artotéka Praha Opatov / kurátorka Markéta Vinglerová / spolupráce Karolína Chasáková / foto Artotéka

Výstavní projekt Evy Volfové Embroidaily představí aktuální soubor textilních obrazů, které autorka vytvářela poslední půlrok na základě svých kresebných deníkových záznamů. Je její osobní zpovědí, poetickým zachycením každodennosti, záznamem situace, detailů krajin, kterými prochází, míst, která navštěvuje či gest a lidí, kteří ji obklopují nebo které náhodně potkává. Rychlé kresebné črty v menším formátu Evu Volfovou přirozeně vedly k převedení do výšivky, techniky pro ni důvěrně známé z přechozích projektů. V textilních obrazech - miniaturách pracuje s nitěmi různé kvality: využívá silnější linky, jindy rozdělí vyšívací přízi na tenká vlákna a jakoby roztřeseně zachycuje výjev jemnou, sotva znatelnou minimalistickou linkou, přesto vyjadřující vše podstatné. Někdy vyšívá silnější nití celé plochy, které vyznívají až abstraktně. 

Pro výstavu v Artotéce je připraven soubor textilních obrazů, jedná se o ryze osobní příběh, vyprávění ženy - tvůrkyně, který je tvořen z několika menších epizod. V souboru lze tak vnímat několik tematických celků zjednodušujících divákovi čtení celé série: Venku (procházky v přírodě), Večer (hygiena před spaním), Cestování, Portréty, Odpočívání (čtenáři v křesle), Léčení, Práce, Instalace (instalace výstav), Večer (cvičení) a Přijímání informací (poslední mail). Součástí instalace budou ukázky kreseb z deníků a v rámci doprovodného programu Eva Volfová připravuje workshop a komentované prohlídky. Výstava je připravena ve spolupráci s kurátorkou Markétou Vinglerovou.

text: Markéta Vinglerová