Krajiny

Kresba jehlou je jedinečný výtvarný vyjadřovací prostředek. Kresba může být lehká, křehká, měkká, odhmotněná ale i tvrdá, těžká, plná, hrubá… Tyto její vlastnosti využívám při zpracovávání vybraných kreseb krajin ze skicáků, které si soustavně vedu.