Lidé

Tyto skicáky jsou společníci na cestách. Jsou v nich zachyceny jedinečné spatřené situace na konkrétních místech.

sešity / tuš, tužka, fix / od 2018