Nepřetrhnout nit

2022  / nitka a linka  / výstavy

Městská galerie Týna nad Vltavou / kurátorka MgA. Petra Svoboda Herotová / foto Jan Mahr

Eva Volfová *1979, žije a tvoří v Chotovinách u Tábora

Výtvarnice, grafička, ilustrátorka, učitelka výtvarné výchovy, autorka i lektorka edukačních programů Eva Volfová je absolventkou Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, ateliér Textilní tvorba (2000-2006) a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (2014-2017, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, didaktika výtvarné výchovy). Věnuje se práci s textilem a nití, zároveň také technice sítotisku. Při práci s textilem má ráda kombinování starých a nových materiálů, „kreslení nití“, jeho tvárnost a proměnlivost. U sítotisku ji přitahuje jeho strohost coby grafické techniky, zároveň i jeho variabilnost umožňující kombinovat a hrát si. Často využívá svých textilních nebo vyšívaných struktur, které mění na struktury grafické. Podstatným rysem její práce je recyklace materiálu, a to nejen látek v kolážích, ale i motivů na sítech, které zůstaly po dřívější práci. Svá síta autorka označuje za banku vzorů, které pak využívá do jiných kompozic. Pod jejími rukami vznikají série obrázků tvořících příběhy, které jsou citlivou a hravou syntézou obou řemesel. Některé z nich vyšly knižně ve spolupráci s nakladatelstvím Baobab. V pracích Evy Volfové lze zažít intimitu domácího prostředí, jemnost a vřelý vztah k užívané matérii. Na obrázcích k sobě skládá prvky vysokého umění s naivizujícími formami. 

V Týně nad Vltavou se autorka představila poprvé v roce 2019 coby účastnice Sympozia drobné grafiky a následné výstavy EXPO Týn. Nechyběla pak na dalších dvou ročnících. Během posledních dvou let také s galerií spolupracovala na výtvarné podobě pozvánek k výstavám. Výstava Nepřetrhnout nit představuje průřez její tvorbou z let 2014 - 2021.

text MgA. Petra Herotová