Příběhy kreslené jehlami a nitěmi

2022  / výstavy  / dílny

Prostor Boskovice / Příběhy kreslené jehlami a nitěmi / spolupráce Gabriela Sauer Kolčavová / ilustrace / výšivky / Na nitě je tužka krátká / vyšívací workshop / foto archiv Prostor