Osobní razítka

Razítka jako plebejská ex libris, k označování, poděkování, oznamování